Privacyverklaring

M amp W B. V. Goudse Kaas Shop
gevestigd aan Nobelstraat 10 3846 CG Harderwijk Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https www. goudsekaasshop. nl Nobelstraat 10 3846 CG Harderwijk Nederland 31341427502

Walter Peters is de Functionaris Gegevensbescherming van Kaashandel Peters Goudse Kaas Shop Hij zij is te bereiken via info goudsekaasshop. nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kaashandel Peters Goudse Kaas Shop verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

Voor en achternaam nbsp

Adresgegevens nbsp

Telefoonnummer nbsp

E mailadres nbsp

IP adres nbsp

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken in correspondentie en telefonisch nbsp

Gegevens over uw activiteiten op onze website nbsp

Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen ( bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) nbsp

Lijst met contactgegevens van de klant via een app Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige neem dan contact met ons op via info goudsekaasshop. nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kaashandel Peters Goudse Kaas Shop verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen

 • Het afhandelen van uw betaling nbsp
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en of reclamefolder nbsp
 • U te kunnen bellen of e mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren nbsp
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten nbsp
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken nbsp
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren nbsp
 • Kaashandel Peters Goudse Kaas Shop analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Kaashandel Peters Goudse Kaas Shop verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming
Kaashandel Peters Goudse Kaas Shop neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die ( aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kaashandel Peters Goudse Kaas Shop bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende ( categorie n) van persoonsgegevens ( Categorie) persoonsgegevens gt Bewaartermijn gt Reden Personalia gt Bewaartermijn gt Reden Adres gt Bewaartermijn gt Reden Enzovoort gt Bewaartermijn gt Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

Kaashandel Peters Goudse Kaas Shop deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kaashandel Peters Goudse Kaas Shop blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Kaashandel Peters Goudse Kaas Shop uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. voeg hier een tabel toe
met de categorie waar derde toe behoort naam en jurisdictie doel en welke gegevens.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Kaashandel Peters Goudse Kaas Shop gebruikt functionele analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer tablet of smartphone. Kaashandel Peters Goudse Kaas Shop gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al ge nformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting https veiliginternetten. nl themes situatie cookies wat zijn het en wat doe ik ermee
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en of de sociale media bedrijven. Hieronder een overzicht Bijvoorbeeld Cookie nbsp Googly Analytics Naam nbsp utma Functie nbsp Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn nbsp 2 jaar

Gegevens inzien aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kaashandel Peters Goudse Kaas Shop en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage correctie verwijdering gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info goudsekaasshop. nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto MRZ ( machine readable zone de strook met nummers onderaan het paspoort) paspoortnummer en Burgerservicenummer ( BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk maar binnen vier weken op uw verzoek. Kaashandel Peters Goudse Kaas Shop wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link https autoriteitpersoonsgegevens. nl nl contact met de autoriteit persoonsgegevens tip ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kaashandel Peters Goudse Kaas Shop neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik verlies onbevoegde toegang ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik neem dan contact op met onze klantenservice of via info goudsekaasshop. nl. Kaashandel Peters Goudse Kaas Shop heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe

 • Beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS ( voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk https en het hangslotje in de adresbalk. nbsp
 • DKIM SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e mails ontvangt die virussen bevatten spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke ( inlog) gegevens te bemachtigen. nbsp
 • DNSSEC is een extra beveiliging ( aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam ( company website) naar het hieraan gekoppelde IP adres ( servernaam) het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP adres.


Magento Vault

Voordeel
Het voordeel als regelmatig terugkerende klant is dat u niet steeds uw creditcard gegevens hoeft in te voeren.
Wat is Vault
Vault als betaalmethode biedt winkelklanten de mogelijkheid om de eerder opgeslagen creditcardgegevens te gebruiken voor het afrekenen. Deze informatie wordt veilig opgeslagen aan de kant van de vertrouwde betalingsgateway van Multi Safe Pay. com
Hoe te gebruiken
In uw account in onze webshop kunt u deze optie aan of uit zetten. Bij uitzetten wordt alle data verwijderd van uw Credit Card Vault.
Betaling Credit Card Vault
Alle betalingsinformatie die regelmatig via de Credit Card Vault wordt verzameld wordt gecodeerd en onderhouden met behulp van industriestandaardmethoden die zijn ontworpen om de beveiliging tegen verlies of diefstal te garanderen inclusief tijdens verzending naar ons externe betalingsverwerkingsbedrijf (" Betalingsverwerker") momenteel Multi Safepay. com die uw Betalingsinformatie namens ons. Houd er rekening mee dat uw betalingsinformatie wordt opgeslagen door onze betalingsverwerker niet door ons en het gebruik en de opslag van die informatie door de betalingsverwerker wordt beheerst door de toepasselijke servicevoorwaarden en het privacybeleid van de betalingsverwerker ( beschikbaar op https www. multisafepay. com be nl algemene voorwaarden Privacy beleid https www. multisafepay. com nl nl privacybeleid)

nbsp

nbsp